Шапка сайту

Н О В И Н И    У Ч И Л И Щ А    Д Е Т А Л Ь Н О:

Тиждень «Наука на службі цивільного захисту» триває.

Студентська конференція. День професійності викладача.


Згідно з програмою тижня проведено студентську конференцію з безпеки життєдіяльності на тему: «Техногенні та природні небезпеки в Україні». Студенти та курсанти обмінялися думками щодо геологічних, біологічних, радіаційних, хімічних небезпек, повеней, аварій на транспорті, а також запропонували шляхи їх попередження та захисту від них.

Для викладачів училища було проведено педагогічний семінар у формі круглого стола на тему: «Використання Інтернет-ресурсів для реалізації методичної проблеми училища», на якому була висвітлена робота циклової комісії у цьому напрямку. На семінарі обговорювались питання можливості використання сервісів Google в освіті, он-лайнові системи тестування, он-лайн редактори для обробки графічних зображень, ресурс для створення інтерактивних вправ LearningApps.org та деякі додаткові дидактичні сервіси. Також було продемонстровано віртуальні хімічну та фізичну лабораторію,  створену викладачами циклової комісії.

Дата новини: 27.04.2017;     Всього переглядів: 193